Liv Skåsheim
Profiles

Liv Skåsheim

Liv er menighetens eminente sekretær i 20% stilling. Hennes arbeidsdag er tirsdager.