Vi vil gjerne at

du skal bil med!

Bli med

og ta nye steg sammen med oss

Det er mange måter å bli med i SMK. Mange av oss deltar på gudstjenesten på søndager og mange er også med i en smågruppe og en frivillig tjeneste. Gjennom å være med å gi økonomisk til menigheten, er du med på å finansiere menighetens drift og aktiviteter. Du kan også bidra inn i ulike misjonsarbeid og misjonsprosjekter. Vi håper du finner din plass i SMK!