Er DU vår nye Ungdomsarbeider?

Er DU vår nye Ungdomsarbeider?

Det er fredag kveld og midt i Skien sentrum fylles misjonskirken av ungdommer og voksne medarbeidere. Musikk, stemmer og lukten av taco spres i lokalet. Kiosk, bordtennis og andre aktiviteter gjøres klart samtidig som bandet øver. Velkomstteamet lager god stemning og tar high fives med ungdommene som kommer inn dørene. Det er klart for Connect PowerStation med Jesus i sentrum. Høres dette spennende ut? Vil du være med å videreutvikle dette arbeidet?

Skien misjonskirke er en av landets eldste frimenigheter med ca. 420 medlemmer, og vi har et fellesskap bestående av alle generasjoner. Menigheten har et stort og spennende ungdoms-, tweens- og barnemiljø. Nå søker vi deg som vil koordinere og utvikle ungdomsarbeidet i inntil 50% fast stilling som ungdomsarbeider. Med på laget får du en engasjert stab, et motivert lederskap og en stor gjeng med frivillige medarbeidere.

Konkrete oppgaver som vil inngå i stillingen:
– Hovedansvar for å koordinere, videreutvikle og gjennomføre Connect, som er del av menighetens ungdomsarbeid.
– Rekruttere, inspirere, utruste og følge opp frivillige medarbeidere tilknyttet ungdomsarbeidet.
– Være med å utvikle og gjennomføre konfirmantarbeidet sammen med pastor.
– Bidra i Tweens-arbeidet (for 4.-7.-klasse) sammen med Barne-, Tweens- og Familiepastor.

I tillegg vil du være en del av menighetens stab, som sammen arbeider med utvikling av menigheten i tråd med menighetens visjon, verdier og satsningsområder.

Vi ønsker at du:
– Er engasjert, kreativ og nytenkende.
– Vil inspirere og utruste frivillige ledere.
– Kommuniserer godt med ungdom.
– Leder og arbeider godt, både alene, men også i team.
– Er strukturert og liker å organisere.
– Er relasjonell og fleksibel.
– Har en levende relasjon til Jesus og er trygg på deg selv og din tro.

Vi tilbyr:
– En spennende flergenerasjonsmenighet med et levende ungdomsarbeid.
– Lønn-, pensjon- og forsikringsavtaler etter Misjonskirken Norges regulativ.
– Fast stilling, ønsket tiltredelse høsten 2024.

Vi oppfordrer spesielt studenter til å søke.

Har du spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med Malin Malmgren-Johannessen, mobil 92618798.
Søknad med referanser og CV sendes til post@skienmisjonskirke.no innen 1. mai 2024.