Velkommen til

Skien misjonskirke

Historie

Vi har lange stolte tradisjoner

Skien Misjonskirkes historie starter i 1856, og det var den tidligere lutherske presten Gustav Adolph Lammers som var gründeren. Den gang het menigheten Den frie apostolisk-christelige Menighed. På denne tiden ble ikke de såkalte «dissenterne» – de som gikk ut av statskirken» – sett på med blide øyne av Den Norske Kirke. Å gå ut av Statskirken var i 1856 sett på som noe tilnærmet en dødssynd. Likvel var det stadig flere som sluttet seg til denne nye menigheten. Fra å være 38 medlemmer fra starten, vokste menigheten raskt til 200 medlemmer. Søndagsskole var på plass omtrent fra første stund, og barna som var over ti år ble undervist av Lammers selv. Det var ingen tvil om at han hadde lag med unger; for søndagsskolen ble omtalt som en gledesfest! I 1883 ble menigheten omorganisert og fikk navnet Skien frie Missionsforening. I 1884 var menigheten med på å danne Det Norske Misjonsforbund. Utover slutten av 1800-tallet var menigheten opptatt med nybrottsarbeid og med å plante nye menigheter, på Bøle, Skotfoss og Notodden.
Misjonskirkens første lokale lå der Skien kirke ligger i dag. Senere ble møtene holdt både i det som nå er GKS-kirken i Hesselbergsgate, og i dansesalen ”Fønix”. Fra 1885 har menigheten holdt til i lokalene på Lie, i Liegata 21, men først kun i den eldste delen – det som i dag rommer Liestua, Loftet og kontorlokalene. Da menigheten i 1887 kjøpte bygningen på Lie etter å ha leid det i to år, kalte man huset ”Betania”. For mange av Skiens innbyggere er menighetens bygg fortsatt best kjent som Betania. Fra 2004 endret menigheten sitt navn fra Betania Misjonsmenighet til Skien Misjonskirke. I 1936 ble menighetens nye lokaler innviet. I denne delen av bygget har man i dag kirkesal i første etasje, og rom for deler av barnearbeidet i underetasjen. I 1993 ble en omfattende renovering av kirkesalen foretatt, og kontorfløyen og Liestua ble innviet i sin nåværende form. I 2001 ble ungdommenes Loftet tatt i bruk.

Stab

Du kan nå oss ved å kontakte sentralbordet på 35 52 16 16 / post@skienmisjonskirke.no, eller du kan kontakte den enkelte av oss direkte:

Pastor og forstander Martin Daland,
med særlig ansvar for stab, gudstjenester og forkynnelse
E-post: martin@skienmisjonskirke.no
Mobil: 975 49 390
Pastor Torbjørn Glenna,
med særlig ansvar for misjon, omsorg, diakoni og smågruppearbeid
E-post: torbjorn@skienmisjonskirke.no
Mobil: 938 48 492
Sekretær Liv Skåsheim
E-post: liv@skienmisjonskirke.no
Mobil: 908 87 967
Barne- og familiearbeider Maria Therkelsen
E-post: maria@skienmisjonskirke.no
Mobil:
Ungdomsarbeider Eivind Galdal
med ansvar for Connect og konfirmantarbeidet
E-post: eivind@skienmisjonskirke.no
Mobil: 901 62 386
Ungdomsarbeider Benjamin Lindefjeld
med ansvar for Connect og Betweenarbeidet
E-post: benjamin@skienmisjonskirke.no
Mobil: 988 89 556