Sist oppdatert 31.12.2020

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR er EUs nye forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige opplysninger, ufullstendige opplysninger, eller opplysninger Skien misjonskirke ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Menigheten, Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung

Skien misjonskirke er en menighet tilknyttet Misjonskirken Norge (MKN) og Misjonskirken UNG (UNG). MKN og UNG registrerer opplysninger på vegne av, og i samarbeid med Skien misjonskirke om medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge og medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG. Personvernerklæringen til MKN og UNG finner du på https://mknu.no/personvern/

Skien misjonskirke benytter, i samarbeid med MKN, programmet Cornerstone for å registrere og oppbevare opplysninger om personer.

Skien misjonskirke benytter nettstedet Checkin.no for påmeldinger til noen av våre arrangementer.

Skien misjonskirke bruker nettstedet qrona.no for registrering av oppmøte på gudstjenester, møter og andre samlinger, ifm Covid-19. Her lagres kryptert informasjon i 14 dager og leveres til myndighetene bare i tilfelle det oppstår et smitteutbrudd.

Skien misjonskirke benytter Planning Center til forberedelser før gudstjenestene, barnekirke og Connect.

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

 1. Medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge
 2. Medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG.
 3. Medlemmer i Skien misjonskirke
 4. Personer med frivillig lederansvar, frivillige medarbeidere og personer med en eller annen frivillig tjeneste i menigheten
 5. Personer som har registrert seg som givere til spesifikke prosjekter eller generelle gaver til Skien misjonskirke
 6. Personer som er deltakere på arrangementer, leirer, undervisningsopplegg og lignende når disse arrangement er i regi av Skien misjonskirke og det er påmelding.
 7. Personer som selv har meldt seg på til å motta nyhetsbrev og lignende som menigheten sender ut.
 8. Barn/ungdom som deltar på aktiviteter tilknyttet denne aldersgruppen.
 9. Personer som har deltatt på arrangementer og gudstjenester etter 23.06.20 for å etterleve kravene Skien misjonskirke har etter §13 i Covid-19 forskriften.

Hva registreres?

For gruppene 1-6 lagres følgende personopplysninger: Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer (dersom oppgitt) og e-postadresse (dersom oppgitt).

For gruppe 7 lagres følgende personopplysninger: Navn og e-post

For gruppe 8 lagres følgende opplysninger: Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer (dersom oppgitt), e-postadresse (dersom oppgitt), samt foresattes navn, adresse, telefonnummer og epostadresse (dersom oppgitt).

For gruppe 9 lagres følgende personopplysninger jfr §13 i Covid-19 forskriften: Navn og telefonnummer.

I tillegg gjelder for de ulike gruppene:

 • Gruppe 1 og 2: Se Misjonskirken Norge sin personvernerklæring for mer informasjon om medlemskap i trossamfunnet og hvilke personopplysninger som lagres. MKN sin personvernerklæring finner du her: https://mknu.no/personvern/
 • Gruppe 3: Informasjon om eventuelt medlemskap i en eller flere av menighetens undergrupper og avdelinger lagres også.
 • Gruppe 4: I tillegg til personopplysningene registreres det hvilken tjeneste eller oppgave personen har.
 • Gruppe 5: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til menigheten registreres i programmet Cornerstone.
 • Gruppe 6: Skien misjonskirke bruker Checkin.no for påmelding og registrering av personopplysninger for deltakelse på ulike arrangement. Personene har selv registrert de aktuelle opplysningene, enten ved å lage seg en profil eller ved å gi personopplysninger ved påmelding til et enkelt arrangement. Det lagres ikke sensitive opplysninger, og det spørres ikke om opplysninger som ikke er relevant for det aktuelle arrangementet.
 • Gruppe 7: Personopplysninger i forbindelse med informasjonsprodukter (nyhetsmail og lignende) inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når slike feil avdekkes.
 • Gruppe 8: Personopplysninger i forbindelse med barne- og ungdomsaktiviteter lagres i programmet Cornerstone.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Skien misjonskirke er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Cornerstone og Checkin.no er databehandlere for menigheten. Misjonskirken Norge har inngått felles databehandleravtale med disse på vegne av menigheten.

Grunnlaget for behandlingen

Skien misjonskirke behandler personopplysninger basert på følgende hjemler i Personvernforordningens artikkel 6:

 • Art. 6.1 b (oppfyllelse av en avtale med den registrerte)
 • Art. 6.1 c (rettslige forpliktelser i henhold til andre lover)

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du selv har oppgitt i forbindelse med opptak som medlem i menigheten, påmelding til arrangement, deltakelse på menighetens barne- og ungdomsaktiviteter, registrering av gaver til menigheten, eller ved frivillig tjeneste i menigheten.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til utenforstående med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Vi ønsker å dele navn, telefonnummer og mailadresse til personer som står i en frivillig tjeneste i Skien misjonskirke, med de andre som er med i samme frivillige tjeneste.

Ønsker du ikke dette, må du ta direkte kontakt med oss på epost: post@skienmisjonskirke.no eller telefon 35521616.

Sletting av personopplysninger

Opplysningene arkiveres så lenge du er medlem i menigheten og/eller har et frivillig lederansvar, er frivillig medarbeider, eller har en annen frivillig tjeneste i menigheten. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år etter at du eventuelt avslutter ditt medlemskap i menigheten. Dette i henhold til lovens krav. Informasjon om medlemskap i trossamfunnet blir ikke slettet dersom medlemskapet opphører. Dette fordi trossamfunnet er pålagt å lagre informasjon også om tidligere medlemskap

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Misjonskirken Norge har personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@mknu.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk adgangskontroll, passord beskyttet tilgang til data, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting av feil og krav om sletting kan sendes skriftlig til en av følgende adresser:

post@skienmisjonskirke.no eller per brev til: Skien misjonskirke, Postboks 323, 3701 Skien

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene

Nettsider med lenker:

Datatilsynet om hva som er personopplysninger og sensitive opplysninger: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

Om medlemskap i trossamfunnet: https://mknu.no/trossamfunnet/