Levende tro

for alle aldre

Barn

i Skien misjonskirke

Barn, ungdom og barnefamilier er viktige i menigheten vår. Vi ønsker at tiden i kirken skal være et høydepunkt i uken, og det gjenspeiles i vår søndagsskole «Beam» og andre aktiviteter for barn og barnefamilier. Vi ønsker at alle generasjoner i vår menighet skal lære Jesus å kjenne, og vår trosopplæringsplan heter Levende tro. Rett og slett fordi vi ønsker at barn, ungdom og voksne skal få, utvikle og vokse i en levende tro på Jesus Kristus som bærer gjennom ulike livsfaser. Trygghet, raushet, aktualitet, nærhet og glede er viktige verdier i vårt barnearbeid.