Menighetsskolen

Menighetsskolen

Er dere klare for Menighetsskolen modul 2 i Skien misjonskirke?

Menighetsskolen er Misjonskirken Norges verktøy for menighetsutvikling, og består av 3 moduler – en hvert halvår – hvor dette er den andre.
Det er Kjell Birkeland, vår menighetsrådgiver, som leder Menighetsskolen, og han vil delta sammen med flere andre bidragsytere.

Dette blir to spennende og viktige dager for menigheten og veien videre, som vi håper at du setter av tid til å være med på! Det blir undervisning, gruppesamtaler, praktiske øvelser med mer.
Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert, men akkurat nå, håper vi at du setter av dagene i kalenderen din:
Fredag 10. februar fra kl. 18.00-22.00 og Lørdag 11. februar fra kl. 10.00-16.00
Vi gleder oss stort!
Mvh
Lederskapet i Skien misjonskirke