18. desember 2017

Hvem trenger julen? Del 3 Skien

Hvem trenger julen? Del 3 Skien

Tale av Benjamin Lindefjeld – Gjennom adventsmøtene i Skien misjonskirke, stiller vi spørsmålet: Hvem trenger julen? Og, for å svare på det, så må vi se i flere perspektiver: Hva skjedde før Jesus ble født? Hva skjedde etterpå? Og hva betyr dette for oss i dag? Hva betyr det for byen vår, og hva betyr det for deg og meg?