Roar Svengård Åkre
Profiles

Roar Svengård Åkre

Roar er pastor i menigheten med et spesielt ansvar for omsorg, misjon, diakoni og smågrupper, i tillegg til en del administrative oppgaver. Roar kan nåes på roar@skienmisjonskirke.no og tlf: 901 92 067