Nyvalgt lederskap i Skien misjonskirke
Innlegg

Nyvalgt lederskap i Skien misjonskirke

4. mars ble det avholdt årsmøte i SMK.  Som vanlig ble det behandlet vanlige årsmøtesaker som lederskapets årsberetning, valg av lederskap og valgkomite, godkjenning av regnskap for 2017, samt behandling av menighetens budsjett for 2018. Budsjettet som ble vedtatt i årsmøtet for 2018 er ambisiøst på inntektssiden, og ble et budsjett som går i null....