Dette skjer i Januar

Dette skjer i Januar

UKE 1
Mandag 1/1 kl. 17: Nyttårsgudstjeneste
Onsdag 3/1 kl. 17: Juletrefest
Fredag 5/1 kl. 20: Connect Powerstation
Søndag 7/1 kl. 11: Gudstjeneste og Beam

UKE 2
Mandag 8/1 kl. 19.30: Menighetsmøte
Tirsdag 9/1 kl. 10.30: Bønnemøte
Kl. 11.30: Bibel & Kaffe
Kl. 16: Konfirmasjonsundervisning
Fredag 12/1 kl. 20: Connect Powerstation
Søndag 14/1 kl. 11: Gudstjeneste og Beam
Workshop Menighetsskolen etter gudstjenesten

UKE 3
Tirsdag 16/1 kl. 10.30: Bønnemøte
Kl. 11.30: Bibel & Kaffe
Kl. 18: Informøte Londontur
Onsdag 17/1 kl. 18: Teknikermøte 
Torsdag 18/1 kl. 18: Bunadskurs 
Fredag 19/1 kl. 17.30: Kickoff Tweens 
Kl. 20: Connect Powerstation
Søndag 14/1 kl. 11: Alle Sammen-møte

UKE 4
Tirdag 23/1 kl. 10.30: Bønnemøte 
Kl. 11.30: Bibel & Kaffe 
kl. 16: Konfirmantundervisning
Onsdag 24/1 kl. 20: Samling med tidebønn og delekveld
Fredag 26/1 kl. 20: Connect Powerstation
Lørdag 27/1 kl. 09.30: Tverrkirkelig bønnefrokost i Tabernaklet (Påmelding:
Ole Holmen tlf.: 901 45 216, eller menighetskontoret Tabernaklet tlf.: 909 46 727).
Søndag 28/1 kl. 11: Gudstjeneste og Beam 
Kl. 20: MANN Søndag kveld 

UKE 5
Mandag 29/1 kl. 18: Julemessesamling
Tirsdag 30/1 kl. 10.30: Bønnemøte 
Kl. 11.30: Bibel & Kaffe