Dette skjer i SMK!

Dette skjer i SMK!

Kalenderen på vår nettside er for tiden ute av drift. Men i kirka er vi er i full drift og mye bra skjer i Skien Misjonskirke.

Du kan følge oss på Sosiale Medier, på facebook eller instagram.

Ta gjerne kontakt med noen i stab om du lurer på noe.

Her er en oversikt over noen ting som skjer fremover:

Hver tirsdag:

10.30 – 11.30 Bønnemøte

11.30 – 13.30 Bibel og kaffe

Ulike uker: Tweens 17.30-19.00

Like Uker: Konf 16.00-17.30

Hver fredag

Connect for 7 klasse og oppover. 20.00-23.00

Hver søndag

11.00: Gudstjeneste og Beam for barna

Søndag 29 januar 13.00: Menighetsmøte

05. februar 19.00: G2. Kveldsgudstjeneste.

10-11 februar: Menighetsskolen.

05. mars 17.00: Årsmøte