Bli med på menighetsmøte

Bli med på menighetsmøte

Til venner av og medlemmer i SMK. Vi innkaller herved til menighetsmøte
torsdag. 27 oktober kl. 19.30-21.30
.

Saksliste:
1. Åpningsord
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Menighetsskolen
4. Strømsparing
5. Økonomi
6. Prosjekt 2. etasje – behov for utskifting av vinduer, samt en generell oppussing
7. Diverse infosaker
8. Eventuelt


Hold av datoen og bli med.
Din stemme er viktig!