En kirke uten vegger

En kirke uten vegger

Vår egen Linda Andernach Johannesen har gitt ut boken » En kirke uten vegger» ,
og den får du kjøpt i vårt bokhjørne i SMK. HURRA! Løp og kjøp.
Vi har også gleden av å høre Linda tale på gudstjenesten, søndag 20. mars 11.00. Dette bør du få med deg.

Hvordan kan menigheten vokse og blomstre når samfunnet stenger og vi ikke kan samles alle på ett sted? 

Hvordan kan vi drive menighet utenfor kirkens vegger?  Hvorfor er barn og unge nøkkelen til menighetsvekst?

Disse spørsmålene går Linda Andernach Johannesen løs på i sin nye bok  En kirke uten vegger. I en tid som kan virke krevende, så har kirken en gylden anledning til å bli det vi dypest sett er kalt til å være.

Sagt om En kirke uten vegger:

Øystein Gjerme:
Denne boken ruster oss for fremtidige utfordringer ved å synliggjøre dagens utfordringer og måle dem opp mot Bibelens idealer. Med en smittende og trosfylt tone utfordrer forfatteren til å finne veien fremover ved hjelp av sunn teologi, god samtids- analyse og ærlig refleksjon.

Øivind Augland:
Jeg utfordrer deg til å lese boken. Våg å gå inn i spørsmålene som stilles. Boken kan gi deg hjelp til dypere refleksjon og til gode valg og prioriteringer for din menighet og kirke i tiden som ligger foran.

Eivind Galdal:
Hver gang jeg hører fra Linda, inspirerer hun meg til å se hvordan troen kan manifestere seg i alle deler av livet. I en stadig mer sekularisert verden er budskapet Linda kommer med desto viktigere − at troen rommer alle sfærer og faser i livet.

Jorunn Singstad Djupvik:
Denne boka treffer meg derfor midt i hjertet, og jeg skulle ønske at den ble et «must» for alle som er opptatt av barn og unge, og av å bygge menighet.