Vil du jobbe i SMK? Vi har spennende muligheter for deg!

Vil du jobbe i SMK? Vi har spennende muligheter for deg!

Meld deg på Zoom-møte 10. mars kl. 20.00!

Her vil bl.a. Inger Elisabeth Borge (leder av lederskapet), Martin Daland (hovedpastor) og Maria Therkelsen (barne- og familiearbeider) fortelle mer om menigheten og mulighetene i de nye stillingene.

Meld deg på ved å sende en mail til: Inger.Elisabeth.Borge@gmail.com

Hvorfor begynner vi en rekruttering på denne måten?

Fra høsten 2021 har vi 1,7 årsverk ledige innenfor omsorg, diakoni, ungdom og musikk, og nå rigger vi i stand for at du og vi sammen kan finne de beste veiene videre.

Vi har mange tanker om hvordan de ledige stillingene kan fylles og kan hende du har noen tanker som vi ikke har kommet på. Derfor ønsker vi en åpen prosess hvor du kan være med å forme en eventuell stilling. Vi har, fra høsten 2021, 2,2 årsverk besatt i stillingene hovedpastor, barne- og familiearbeider og sekretær. Kanskje det er deg som skal være med å bidra inn i de ledige stillingene?

10.mars kl.20.00 avholdes et uforpliktende Zoommøte hvor stab og lederskap informerer om menigheten, om de stillingene vi har ledige og hvilke muligheter som finnes hos oss. Her blir det mulig for deg å lytte og å stille spørsmål. På bakgrunn av møtet, og tankene du får gjennom det, kan du sende oss en beskrivelse av hvordan du ser for deg at du og Skien misjonskirke kunne passe sammen.

Din personlighet, dine nådegaver, dine erfaringer og din kompetanse er ressurser vi er spente på hvordan kunne utfylle vår menighet. Vi tror at noe magisk kan oppstå i møtet mellom deg og oss. Kanskje er vår menighet rammen som kan bidra til at du får leve ut det du drømmer om.

Hvem og hva er Skien misjonskirke?

Menighetens visjon er å sette himmel og jord i bevegelse, og verdiene er pulserende, utadvent og real. Menighetens satsningsområder er primært barn, barnefamilier og ungdom. Vi er en flergenerasjonsmenighet, preget av stor takhøyde. Våre gudstjenester samler vanligvis ca 230 mennesker og våre ungdomsmøter ca 80. Vi vil være fremoverlente, engasjerte og vil bidra til at Skien blir en bedre by å bo i. Hvordan vi best kan få til alt dette er vi åpne for stadig å finne nye løsninger på – og det er her vi gjerne vil høre din stemme.

På zoommøtet vil vi informere om hva vi vet og vi vil stille spørsmål som du kanskje vil kunne hjelpe oss å finne svar på.

For å delta, må du sende en påmelding til leder av lederskapet i menigheten, inger.elisabeth.borge@gmail.com

Du får tilsendt en zoom-lenke til møtet. Ingen andre vil få kjennskap til din interesse før du sender oss en eventuell søknad i etterkant og du vil få muligheten til anonymitet i møtet.

For ytterligere informasjon, se nettsidene våre og Facebook-siden vår. De kan fortelle deg noe mer om hvem vi er. Men, det beste er å bli med på Zoom-møtet 10. mars kl.20.00. Skulle du være interessert, men ikke ha anledning til å delta denne kvelden, sender du en henvendelse til samme mailadresse.

Vi håper du hiver deg på dette! -kanskje er det begynnelsen på noe virkelig spennende?

Bilde: Luca Lorenzelli