Viktig informasjon

Viktig informasjon

Kjære venner og medlemmer i Skien misjonskirke.

I går gikk regjeringen ut med en sterk anbefaling om at vi alle må redusere antall sosiale kontakter i tiden fremover. Med bakgrunn i dette, har lederskapet i Skien misjonskirke besluttet å avlyse alle våre fysiske arrangementer frem til og med onsdag 25. november.

Vi har besluttet to unntak til dette: – Connectsamlingen i kveld vil bli gjennomført som en kortere spesialutgave i kirkesalen. Informasjonen om denne samlingen blir lagt ut på Connects sosiale medier. – Konfirmantsamlingene fremover, vil også bli annerledes. Torbjørn Glenna vil ta kontakt med konfirmantene i forhold til dette.

Vi gjør dette for å støtte opp om den store samfunnsdugnaden som nå foregår, for å redusere smitten og for å beskytte utsatte grupper. Vær med i bønn for de som nå rammes av dette. Vi håper å få gjennomført en digital gudstjeneste fra og med søndag 8. november kl. 11.00. Følg med på våre Facebook – sider for mer informasjon.

27.-28. november skulle vi gjennomført Menighetsskolen Modul 1. Dette arrangementet har vi besluttet å utsette inntil videre. Ny foreløpig dato er 12.-13. februar 2021.

I løpet av uke 48 vil vi komme med mer informasjon om hvordan tiden fremover vil bli.

Har du noen spørsmål rundt denne informasjon, ta kontakt med leder av lederskapet, Inger Elisabeth Borge (476 45 495) eller hovedpastor Martin Daland (975 49 390).