Velkommen tilbake!

Velkommen tilbake!

Informasjon om samlinger og aktiviteter denne høsten, samt info om hvordan vi kan møtes i kirka.

Vi er så glade for at vi endelig kan ønske deg velkommen til å delta på fysiske samlinger, aktiviteter og gudstjenester i Skien misjonskirke igjen. Det er lenge siden sist!

Her kommer MYE informasjon om høsten som ligger foran og om smittevern. Vi forholder oss til det som til enhver tid er myndighetens anbefalinger og retningslinjer, og vi tar smittevern på alvor. Det betyr at det kan komme endringer på kort varsel. Vi ønsker ikke at noen skal bli syke av å delta på våre ulike arrangementer gjennom uken. Vi ber dere følge med her på menighetens nettside og på Facebook siden, for informasjon om dette og de ulike aktivitetene, hvor også mange av dem nevnes senere. Her på nettsiden ligger også de ulike smittevernrutinene for de ulike aktivitetene/samlingene. En av disse smittevernrutinene er en generell rutine. Denne skal brukes til arrangementer som det ikke er laget en spesifikk smittevernrutine for. Eksempler på aktivitet som skal bruke den generelle smittevernrutinen, vil være julemesseverksted, komitemøter, etc. Generelt gjelder følgende smittevernrutiner for alle aktiviteter: – Hvert arrangement skal ha en ansvarlig arrangør, som fører Corona-dagbok (oppmøteliste med navn og tlf nr. Som oppbevares i 10 dager) – Alle overflater, border, dørhåndtak, stoler etc, skal sprites i forkant og etterkant av bruk. Det er ikke nødvendig med vasking av gulv, da dette gjøres på faste tidspunkter. – Er du syk, bli hjemme – Blir du syk 1-2 dager i etterkant av arrangementet, skal menighetskontoret kontaktes. – Husk god håndhygiene og hold en meters avstand i alle sammenhenger.

Vi som kirke, er Kristi kropp. Om vi møtes og er sammen, eller om vi er hver for oss, så er vi alle endel av Guds kirke på jord. Denne høsten ønsker vi å legge til rette for at vi kan møtes fysisk igjen. Vi ønsker å legge til rette for sosiale treff utenfor kirkerommet. Vi ønsker å mobilisere vennegrupper for barn, og smågrupper for ungdom og voksne. For det er sammen, vi kan oppleve, erfare og leve i, det å være EN enhet, i Guds store familie. Vi håper at mange av dere ønsker å bidra inn i ulike tjenester i kirken fremover. Vi ønsker å skape et skikkelig godt opplegg for barn og ungdom, og vi ønsker å skape en skikkelig god gudstjeneste for voksne.

Connect vil foregå på tilnærmet lik måte som det har vært tidligere. Oppstart for Connect er fredag 21. august. Følg Connect på Facebook og Instagram for mer informasjon. Metersgrensen i avstand gjelder også for ungdom og barn, og det har medført at vi har måtte tenke nytt når det kommer til Beam og andre barne- og familieaktiviteter. Det er svært begrenset med plass nede i kjelleren og på loftet, og Beam, med alle barna som er der, trenger et lokale på størrelse med kirkesalen. Det synes vi også barna fortjener! Vi har derfor jobbet med å få på plass et nytt og spennende møtepunkt hvor barn fra 3 år og til 8. klasse med deres foresatte, kan være sammen med trygg smitteavstand til andre. Derfor har vi gledet oss til å informere dere om at søndager kl. 11.00 blir det Barnekirke i Skien misjonskirke. Oppstart er søndag 30. august. Her er alle barn velkommen, gjerne sammen med sine foresatte. Vi ser frem til en times gudstjeneste med mye gøy og morro, barn som bidrar med ulike ting, lovsang, tale og lek. Vi har en relativt stor målgruppe i alder (3 år til 8.kl), men vi tror at denne gudstjenesten vil inneholde noe for enhver smak.

Noe nytt blir det også for alle de voksne i Skien misjonskirke. Vi skal selvfølgelig også ha fysiske gudstjenester, men tidspunktet blir flyttet til kl. 19.00 på søndager. Oppstart er søndag 30. august. – Her blir det ikke opplegg for barna, i og med at de har sin gudstjeneste kl. 11.00, og vi gleder oss til å samles til gudstjeneste med god sang og musikk, og spennende forkynnelse. – Vi kommer også til å sende en online gudstjeneste hver søndag kl.19.00 på våre Facebooksider. Her blir temaet i forkynnelsen det samme som på gudstjenesten i kirken. Det gir deg som ikke har mulighet til å delta på en fysisk gudstjeneste i kirken, mulighet til å delta hjemmefra over nett. Oppstarten her er også søndag 30. august. – Felles for alle gudstjenestene og Connect, er at vi ønsker å skape møtepunkter som gjør det lett for mennesker å se Jesus og å følge etter Han. Vi ber deg om å ta med gudstjenestene og høsten i SMK i bønn. – I tiden mellom barnekirken kl. 11.00 og gudstjenesten kl. 19.00 vil vi utfordre dere til å arrangere sosiale sammenkomster utendørs (eks: Tur i skogen, stranden, H.Odden osv). Vanlige smittevernregler gjelder også her, maks antall 20 personer, og det vil være viktig med en ansvarlig som fører oversikt over hvem som er med.

Her følger en oversikt over resterende aktiviteter i Skien misjonskirke høsten 2020: Menighetsweekend siste helg i september, er avlyst grunnet Covid-19 situasjonen. Dette er vi lei oss for, men vi ser ingen annen utvei. Vi satser på å komme sterkt tilbake med menighetsweekend høsten 2021. Årsmøtet gjennomføres i kirkesalen søndag 23. august kl. 18.00. Tweens starter også opp ila noen uker. Mer informasjon om dette, vil bli lagt ut på menighetens hjemmesider og Facebook sider. Bibel og kaffe starter også opp denne høsten. Dette gjelder også bønnemøtene på tirsdager. Barneaktivitetene vil bli inkludert i arbeidet inn mot barnekirken på søndager. Invitasjoner til dette, vil bli formidlet ut til foreldre, samt publisert på Facebook. Følg med der. Vennegrupper for barn, smågrupper for ungdom og voksne. Bli med i en gruppe! Når vi ikke kan henge sammen på kirkekaffen, så er det enda viktigere å finne et mindre fellesskap å være sammen med! Smågruppene er det beste stedet vi kan tilby deg å et mindre fellesskap. Ta kontakt med oss dersom dette kunne være noe for deg. Vi håper også at alle eksisterende grupper, nå har møttes – eller avtalt å møtes, etter sommerferien. Konfirmasjonsgudstjenestene blir gjennomført 19. og 20. september. Da blir det ikke vanlig gudstjenester i SMK, men det vil bli fem konf.gudstjenester.

Seniorfesten er planlagt 3. okt. I løpet av tidlig september vil vi komme med en avgjørelse på om denne kan gjennomføres.

Forbønnsbønnekrukke på SMS. Dersom du har et bønnebehov, kan du sende det på SMS til 938 48 492 (Torbjørn Glenna). Ditt bønnebehov vil da bli bedt for i stabsmøtet i en måned. Merk SMS med bønnekrukke, og dersom du ønsker å være anonym, må du skrive det i meldingen. Vi ber deg som er på Facebook om å like FB siden til SMK, samt om å bli medlem av gruppen «Folk i Skien misjonskirke». Da vil du få med deg alt fra korte beskjeder til oppdateringer om ulike arrangementer. FB-siden er vår offisielle side «ut», mens FB-gruppen er vår interne side inn. Vi poster også regelmessige nyheter her på www.skienmisjonskirke.no

Til slutt litt informasjon om smittevernrutiner ifm større arrangementer som gudstjenester og Connect. I forkant- og under gudstjenesten – Det er begrenset antall plasser i kirkesalen. Pga metersregelen er det ca. 150 plasser i kirkesal, inkludert galleri. Det betyr at du kan bli avvist i døren, dersom det er fullt. – Vi oppfordrer deg til å møte opp i god tid til arrangementets start, så unngår vi trengsel i foaje og inngangsparti. – Registrer deg ved oppmøte. Ved inngangen til kirken vil det stå en møtevert som registrerer deg med navn og telefonnummer. Dette vil bli oppbevart i 10 dager. – På innsiden av inngangsdøren vil det stå sprit-dispenser du benytter deg av. – Møteverter har egne instrukser for renhold av overflater, merking av gulv osv, og vil hjelpe deg med spørsmål du eventuelt har. – Inne i kirkesalen, vil en møtevert veilede deg til en plass med god smitteavstand, hvis du ikke finner dette selv. Hos oss innebærer det at du og eventuelt din husstand må ha to stoler på raden mellom deg og neste husstand. Vi ber om at du går rett til plassen din, og unngår oppsamling i foaje og kirkesal. – Det er ikke mulig å benytte garderoben. Ta med tøyet ditt til plassen din. – Alle dører i kirken skal stå åpne. – Bli sittende på plassen din, frem til gudstjenesten er ferdig, med evnt unntak ifm nattverd. – Ved nattverd, vil det gis tydelig informasjon om hvordan nattverden utdeles, og hvordan man skal gå frem til den. – I en periode fremover, kommer vi ikke til å ha bønnestasjoner som lystenning, lappeskriving og håndspåleggelse ved bønn i gudstjenesten. Dersom du ønsker håndspåleggelse ifm forbønn, så ber vi om at du tar kontakt med menighetens pastorer. – Vi vil legge til rette for forbønn i våre gudstjenester, men uten håndspåleggelse. Informasjon om hvordan dette vil gjennomføres, vil gis i gudstjenesten. – Det vil kun være mulig å gi kollekt på Vipps I etterkant av gudstjenesten – Når gudstjenesten er ferdig skal du forlate plassen din, og vi ber om at du ikke blir stående inne over tid for å prate med andre. – Vi kommer ikke til å servere kirkekaffe. Spesielt i forbindelse med barnekirken – Når vi er i kirkesalen, må barna sitte sammen med sine foresatte under hele gudstjenesten, dersom man ikke skal bidra med noe underveis.

Hva vil skje dersom det viser seg at noen på våre gudstjenester/samlinger var syke?

Vi som arrangør vil få beskjed fra kommunens smittesporere, og vi vil orientere alle som var tilstede. – Det er opp til kommunens smittesporere å avgjøre hvem som blir regnet som den smittedes nærkontakter. Det er nærkontakter som eventuelt må i karantene. Utgangspunktet for dette, er at man må ha vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, for å bli regnet som nærkontakt. Det betyr, at svært få av de som du vil være sammen med på gudstjeneste, blir å regne som potensiell nærkontakter.

Har du spørsmål til noe av dette som står over her, så er du alltid velkommen til å ta kontakt med en av oss i staben, så skal vi forsøke å svare deg så godt vi kan. Og, husk: Er det noe som helst vi kan hjelpe deg med, så håper jeg at du tar kontakt med oss.

Guds velsignelse