Konfirmasjon for fjorårets konfirmanter i Skien misjonskirke

Konfirmasjon for fjorårets konfirmanter i Skien misjonskirke

I vår måtte vi utsette konfirmasjonsgudstjenesten. Nå skal vi etter all sannsynlighet gjennomføre disse, under skjerpa smittevernsregler lørdag 19.- og søndag 20. september. Vi ønsker at konfirmasjonsgudstjenesten skal bli en flott høytidsgudstjeneste og en fin markering for konfirmantene og familiene. Opprinnelig var det tenkt tre gudstjenester, men vi ser oss nå nødt til å øke disse til fem gudstjenester, for å kunne holde oss innenfor smittevernsreglene.

Det vil bli tre gudstjenester lørdag 19. september kl 10, kl 12 og kl 14, samt to gudstjenester på søndag 20. september kl 10 og kl 12. Hver konfirmant kan ha med seg opptil 15 gjester.

Vi ønsker å få til en lukket streaming av konfirmasjonsgudstjenestene som et tilbud til de resterende gjestene som ikke kan være fysisk tilstede under markeringen. Vi har plass til maks 8 familier pr gudstjeneste, så de som er var satt opp på lørdag vil bli fordelt på de tre gudstjenestene på lørdag. Dere kan komme med ønsker ang hvilket klokkeslett dere ønsker, men vi vil jobbe for at de som opprinnelig stod lørdag kl 11 vil bli plassert kl 10 eller kl 12 slik at avstanden ikke skal bli så stor fra det som var utgangspunktet. Konfirmasjonsgudstjenesten vil ha en ramme på underkant av en time.

I god tid før selve konfirmasjonsgudstjenestene vil foresatte få en ny mail angående smittevern og hvordan man skal forholde seg ved ankomst, under gudstjenesten og ved avreise. I den kommende mailen må dere også svare for hvilke gjester (navn, tlf, kommune) som kommer fra deres familie (maks 15, men 16 med konfirmanten), med antall husstander. Dette må vi ha i tilfelle smittesporing.

Torsdag 3. september kl 1700-1900 vil vi ha en felles OBLIGATORISK samling for konfirmantene der vi går igjennom konfirmasjonsgudstjenesten og øver.
Generalprøve vil bli torsdag 17. september kl 1800-2100 for de som står lørdag og fredag 18. september kl 1800-2000 for de som står søndag. Dette er obligatoriske samlinger og øvelser, da vi er avhengige av at alle er med når vi skal øve.

Refusjoner i forbindelse med Londonturen vil kunne gis innen 14 dager. Send Torbjørn en mail (torbjorn@skienmisjonkirke.no) , med kontonr og navn på eier av konto, så vil vi disse pengene bli overført. Send dette innen 24. august.

Vi ønsker å legge til rette for at konfirmantene med familie skal få en så flott feiring som mulig i den tiden vi er i.