Informasjon om Corona-situasjonen

Informasjon om Corona-situasjonen

Oppdatert 22. mai 2020

Skien misjonskirke har nå utarbeidet smittevernregler for menighetens generelle drift, samt for spesifikke underavdelinger og møter i samsvar med smittevernveilederen utarbeidet av Norges Kristne Råd (NKR) og retningslinjene vi har fått fra Misjonskirken Norge (MKN). Retningslinjene lokalt er utarbeidet for stab/kontor, barn og ungdom, bønnemøter, smågrupper, streaming, teknisk og for utendørs arrangementer. I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste ifm vasking av kirkebygg. Disse retningslinjene blir delt med lederne for de ulike gruppene, de blir informert om i forkant av arrangementer og i starten av hvert enkelt arrangement.

Veilederen fra NKR for gudstjenester og kirkelige handlinger finner du her og veilederen for aktiviteter for barn og unge finner du her.

De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
  • Deltakere/ansatte/frivillige som kan være Korona syke, er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta i forberedelse og gjennomføring av møter/aktiviteter.
  • Deltakere/ansatte/frivillige som utvikler sykdom etter 1-2 dager etter aktivitet/møte, skal melde fra til Martin Daland (975 49 390)
 • God hygiene
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • I tillegg til dette, skal det ved barne- og ungdomsarrangementer, være nok voksne til stede. Ved slike arrangementer, gjelder egne spesifikke retningslinjer.

Misjonskirken Norge anbefaler også at menighetene vurderer å oppfordre personer i risikogruppen om å ikke delta på menighetens arrangementer.

Hva skjer i Skien misjonskirke fremover?

 • Gudstjenester: Utgår frem til høsten. I løpet av juni vil vi ta stilling til oppstartsdato. Frem til det, streames det gudstjenester på nett.
 • Connect: Åpne Connectmøter i kirken utsettes til høsten. Utendørsamlinger for ledere og åpne samlinger med påmelding vil gjennomføres. Torbjørn Glenna er ansvar for dette.
 • Bibel og kaffe: Utgår frem til høsten
 • Barnearbeid: Beam i vanlig form utgår før sommeren, men det oppfordres til private initiativ i små grupper. Beamopptak sendes søndager ifm gudstjenesten på nett
 • Bønnemøter: Vi åpner opp for bønnemøter i Lillesalen for inntil 15 personer.
 • Smågrupper: Vi oppfordrer smågruppene til å samles i hjemmene, i hager og parker, med god smitteavstand. Vi legger også til rette for ad-hoc grupper for inntil 3 mnd. Ta kontakt med Torbjørn Glenna for å komme inn i en smågruppe/ad-hoc gruppe.
 • Menighetsmøter: Menighetsmøter blir inntil videre holdt via plattformen Zoom.

Dersom det er spørsmål i forhold til disse beslutningene, kan lederskapets leder, Inger Elisabeth Borge, kontaktes.