Orientering om Coronasituasjonen

Orientering om Coronasituasjonen

Lederskapet i Skien Misjonskirke har torsdag kveld hatt et ekstraordinært møte på grunn av den pågående smittesituasjonen med Coronaviruset. 

Skien Misjonskirke følger situasjonen nøye, og vi følger retningslinjene fra nasjonale myndigheter, Skien kommune og Misjonskirken Norge. På grunnlag av dette, har vi truffet følgende vedtak: 

  1. Gudstjenestene avlyses foreløpig frem til og med 22. mars. 
  2. Alle andre arrangementer og aktiviteter avlyses til og med påsken
  3. Menighetens årsmøte som var berammet 15. mars, blir også avlyst. Tidspunkt for nytt årsmøte, vil vi komme tilbake til senere

Kirken er mer enn bygget. Kirken er menneskene. Derfor vil vi utfordre menigheten til å ta kontakt med hverandre per telefon i denne utfordrende tiden. Vær med å be for situasjonen som vi alle står i, og spesielt for dem som er bekymret og redde. Selv om vi ikke møtes, så har vi fellesskap i troen på Jesus. 

Menighetskontoret er stengt, men ønsker du å komme i kontakt med oss, så er det bare å ringe Martin (975 49 390), Torbjørn (938 48 492) eller Tine (977 49 447). 

Hans Majestet Kongen sa i dag: Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene. Detaljert informasjon om dette finner du på www.fhi.no 

Følg med på Facebooksiden til Skien Misjonskirke for ytterligere oppdateringer

Med vennlig hilsen

Lederskapet