Er du vår nye ungdomsarbeider?

Er du vår nye ungdomsarbeider?

Vi har ledig jobb fra medio august som ungdomsarbeider i 50% stilling knyttet til Connectarbeidet (ungdomsarbeidet) i menigheten. 

For den rette personen, så kan stillingen kombineres med en 20% stilling som musikkarbeider knyttet til menighetens gudstjeneste. 

Skien misjonskirke er en av Norges eldste frimenigheter stiftet i 1856. Vi er en flergenerasjonsmenighet med aktiv satsning på barn, ungdom og barnefamilier. Vi har lang historie og en spennende fremtid. 

Den nye ungdomsarbeideren vil samarbeide tett med dagens ungdomspastor, samt de mange frivillige medarbeiderne og øvrig stab. 

Hva søker vi etter?

  • En person med en levende tro på Jesus og som er trygg på seg selv og troen. 
  • En positiv miljøskaper og som er glad i å samarbeide med andre
  • En som er glad i ungdom og god til å «connecte» med dem
  • Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og som tør å prøve ut nye ting. 

Vi kan tilby: 

  • Et positivt og godt stabsmiljø
  • Muligheter for utvikling og trivsel
  • God oppfølging
  • Et allerede velfungerende og aktivt ungdomsarbeid med mange frivillige
  • Lønn etter Misjonskirken Norges regulativ

Alle som arbeider i Skien misjonskirke, må legge frem politiattest. 

Ta kontakt med hovedpastor Martin Daland på 975 49 390 eller martin@skienmisjonskirke.no dersom du har spørsmål om stillingen(e). 

Søknad og CV sender du til post@skienmisjonskirke.no

Søknadsfrist: 20. mars. 

Tiltredelse: Medio august 2020.