Under overflaten

Under overflaten

Fra 13. januar til 10. februar er overskriften for gudstjenestene i Skien misjonskirke Under overflaten. Denne serien tar utgangspunkt i boken Under Overflaten av Peter Scazzero, som ble utgitt på norsk sommeren 2018, i samarbeid med Misjonskirken Norge. Boken handler dypest sett om Jesus-etterfølgelse. Forfatteren av boken mener at emosjonell sunnhet og åndelig modenhet ikke kan skilles fra hverandre. Det henger sammen. Han sier altså at det ikke er mulig å være virkelig åndelig modne, dersom vi forblir emosjonelt umodne.
Emosjonell sunnhet handler om å ta på alvor våre følelser, relasjoner, personlig historie, våre muligheter og begrensninger. Derfor vil vi bruke to uker av serien under overskriftene: Kjenn deg selv, så du kan kjenne Gud, og hvordan gi slipp på fortidens makt og kontroll.
Scazzero mener at sunn åndelighet handler om å senke farten for å kunne være sammen med Gud. Vi mennesker har ofte agendaen fylt opp med dagens, ukens og månedens gjøremål. Vi beundrer folk som får gjort mange ting på en gang. Vi kan kjenne oss stresset, anspente, overbooket, slitne og at døgnets timer er for få. Og, midt oppi dette, skal vi også ha en sunn åndelighet. Scazzero drar derfor opp to øvelser som er brukt i tusenvis av år, som vi skal snakke om under overskriftene: Pust inn og pust ut, og En ny livsregel de to siste søndagene i serien.

Dette er en serie som vi tror at du får best nytte av sammen med andre. Derfor utfordrer vi smågruppene til å øke hyppigheten på smågruppesamlingene i denne perioden, slik at dere får snakket dere gjennom de ulike temaene. Dersom du ikke er med i en smågruppe, anbefaler vi deg sterkt å bli med i en, og dersom du trenger hjelp til å komme inn i en, så må du ta kontakt med oss.
Vi har serien kjøpt inn et antall bøker av Under overflaten og boken Puls (som er en 40 dagers bønnebok) som du kan få kjøpt til gode priser i denne fem ukers perioden. Dette har vi gjort fordi vi i gudstjenestene bare kommer til å berøre hoveddelene i boken Under overflaten, og fordi vi allerede vet at boken har vært til hjelp for mange mennesker. Vi anbefaler å lese boken i sin helhet mens serien pågår i SMK, både som enkeltpersoner, men også som gruppe.

Dette er en reise vi har gledet oss til. Vi tror at den vil utfordre oss, men vi tror også at den vil hjelpe oss til å leve liv, som tåler det som vil møte oss i fremtiden, gjennom at vi har et reflektert og modent forhold til vår fortid, samtidig som vi parallelt lever et sunt åndelig liv.
Vi håper du vil være med oss på reisen!