Lederskap og stab på lederkonferanse i Oslo

Lederskap og stab på lederkonferanse i Oslo

Torsdag og fredag (1. og 2. november), var stab og lederskap i Filadelfia Oslo på Global leadership summit (også kalt GLS). Dette er Willow Creeks årlige inspirasjonssamling for ledere.

GLS er en solid og anerkjent lederkonferanse med førsteklasses internasjonale forelesere.
I tillegg til en hel del menighetsledere, inviteres også ledere fra forretningsliv, offentlige etater, skole- & utdanningsinstitusjoner, veldedige organisasjoner og frivillige ledere.

Målet er at vi sammen ønsker å forme en bedre fremtid.

Konferansen ble opprinnelig holdt i Chicago i august i år og nå ble dette videooverført til oss som var tilstede i Filadelfiakirken i Oslo. Det kan virke rart å skulle sitte mange sammen og se på video, men foreleserne er så dyktige at man raskt glemmer denne settingen.

Lederskap og stab delte erfaringer – og alle fikk mye ut av denne konferansen.

HER er en link med «høydepunkter» fra konferansen. Denne videoen vil likevel ikke vise dybden i alt som ble sagt. Mye verdifull lærdom å hente fra disse forelesningene.
HER er en link med video til hvem de ulike foreleserne var. Mange kloke folk her! ?

 

(Vi var flere som var med på konferansen – enn de som er på bildet)