Hvordan kan jeg vite at det er deg, Gud?

Hvordan kan jeg vite at det er deg, Gud?

Søndag 11. – 25. november har vi ny taleserie:

Tenk om vi kunne høre hva Gud sier? Tenk om vi kunne få tak i hva Han ville med oss? Tenk hvis Gud talte direkte til oss? Tenk hvis vi kunne ha en direkte kontakt med Gud i himmelen. Tenk hva det kunne bety? Tenk hvis valg ble enkle å ta, fordi vi gjenkjente Guds stemme? Gjennom de neste tre ukene, vil temaet i gudstjenestene handle om å lytte til Gud. Kan vi lytte til Gud? Hvordan gjør vi det i så fall? Er det sånn at Gud taler til oss i dag – og hvordan kan det i så fall se ut? I en tid som vi lever i, hvor det er mye støy og mange stemmer, er det kanskje viktigere enn noen gang å skille ut hvilke stemmer vi skal lytte til og hvilke stemmer vi skal se bort i fra. Hvordan ser dette ut i livet ditt, og hva kan vi lære av de som har levd før oss. Spørsmålet er egentlig: Hvordan kan vi skille ut hva som er Guds stemme og hva som ikke er det.
I denne serien, skal vi ta utgangspunkt i tre historier i Bibelen: Historien om Samuel i Det Gamle Testamentet. Historien om Elia i Det Gamle Testamentet og historien om Ananias i Det Nye Testamentet. En historie til hver søndag. Hva kan vi lære av disse historiene, og hva sier de oss for livet vårt i dag, når vi spør: Hvordan kan jeg vite at det er deg, Gud?