Mot

Mot

Tre søndager 7., 14., – og 21 oktober skal vi ha en taleserie vi har kalt MOT. Vi er i ulike livsfaser, men alle vil i blant kjenne at de trenger mot. Vi kan trenge mot i hverdagen og vi kan trenge mot til å gjøre noe som ligger foran oss.

Mot kan også være det å bli stående i noe og våge å holde fast på en sannhet selv om omgivelsene rundt oss forteller oss noe annet. Noen ganger handler mot om å gå, mens andre ganger handler mot om å stå. I vår taleserie om mot kommer vi til å se på tre troshelter fra det gamle testamentet; Josva, Daniel og Esther. Vi ønsker å løfte frem disse personene og livene de levde – for å se om vi kan lære noe av livene deres i vår hverdag og i våre utfordringer.

Velkommen til tre spennende gudstjenester i Skien misjonskirke!