Jeg trenger farger!

Jeg trenger farger!

Søndag 16. og 23. september har vi overskriften: Jeg trenger farger! på gudstjenestene i Skien misjonskirke. Dette er en serie hvor vi utforsker kreativiteten og fantasien vår, som vi tror at Gud har lagt ned i hver og en av oss. Vi påstår at vi som mennesker er drevet av det usynlig – det vi enda ikke ser – og at vi som mennesker er de eneste skapningene som kan skape noe ut i fra det vi enda ikke har sett – og at vi gjennom å gjenoppdage av vi er kreative skapninger, skapt med en gudgitt fantasi og kreativitet, så kan vi være med på å skape en synlig bedre verden ut i fra det vi enda ikke ser. Til det trenger vi farger!

Velkommen til to spennende gudstjenester i Skien misjonskirke!