Påskens møter i Skien misjonskirke

Påskens møter i Skien misjonskirke

Palmesøndag kl. 11.00 er det familiegudstjeneste med KorBeam og Maria Therkelsen

Skjærtorsdag kl. 19.00 blir det nattverdmøte med Torbjørn Glenna i Liestua med kveldsmat i etterkant.

  1. påskedag kl. 11.00 er det gudstjeneste med Martin Daland, Inger Elisabeth Borge og Linda Andernach Johannesen. Denne søndagen er det ikke Beam, men film for barna.