Nyvalgt lederskap i Skien misjonskirke

Nyvalgt lederskap i Skien misjonskirke

4. mars ble det avholdt årsmøte i SMK. 

Som vanlig ble det behandlet vanlige årsmøtesaker som lederskapets årsberetning, valg av lederskap og valgkomite, godkjenning av regnskap for 2017, samt behandling av menighetens budsjett for 2018. Budsjettet som ble vedtatt i årsmøtet for 2018 er ambisiøst på inntektssiden, og ble et budsjett som går i null. Derfor vil lederskapet innkalle til et menighetsmøte i juni, med spesielt fokus på inntektssiden og utviklingen som har vært siden årsmøtet.

I tillegg ble det vist bilder av noen høydepunkter i året som var, som et tillegg til årsmøtemappen som er publisert i forkant av årsmøtet.

På årsmøtet ble Ellen Hellberg Bjerk og Gunnstein Ekman Sunde takket av fra lederskapet etter henholdsvis 11 og 2 år. Øystein Johannesen og Inge Bjørn Haukenæs tok gjenvalg og ble valgt inn. I tillegg ble Berit Askjer og Bitten Eikstad valgt inn som nye medlemmer i lederskapet. Sammen med Roar Åkre, Elise Gjerpe Solberg og Edgar Bjørntvedt (som ikke var på valg i år), utgjør de lederskapet sammen med lederskapets leder, Inger Elisabeth Borge som ble enstemmig gjenvalgt, og pastorene Torbjørn Glenna og Martin Daland.

Årsmøte ble avsluttet med forbønn for det nye lederskapet.