Bibeldagen 2018

Bibeldagen 2018

Bibeldagen er et tverrkirkelig arrangement i regi av Bibelselskapet. I Skien er det Sammen for Skien og Skien felleskirkelige forum som står bak arrangementet.

I år er bibeldagen lagt til 28. januar kl. 18.00 i Skien misjonskirke.

Her vil ulike pastorer og ledere fra ulike menigheter i Skien bidra.

Det er lang tradisjon for å feire Bibeldagen i ulike menigheter i Norge. Vi håper at denne dagen vil være med på å inspirere til økt bibel-lesning, samt at vi kan bidra med å hjelpe kristne i Syria og Irak med bibler og bøker.

– De fleste biblene vi hadde, er brent og må erstattes, sier erkebiskop Yohanna Petros Mouche. De kristne i Syria og Irak samler seg på nytt til gudstjeneste. Men mange kirker er ødelagt og inventaret brent – også bibler og søndagsskolemateriell. Derfor vil vi på Bibeldagen 2018 samle inn penger til nye bibler og bøker, til erstatning for de som er brent. De trenger både bibler, nytestamenter, barnebibler og materiell til søndagsskolen.

– Det er mange som spør etter materiell til barna, sier George Andrea, leder i Bibelselskapet i Syria. Både Syria og Irak har en lang kristen historie. Kirkene her regner sin opprinnelse helt tilbake til det første århundre etter Kristus. Men på grunn av borgerkrigen i Syria og IS’ grusomme krigføring er tusenvis av kirker og kristne hjem ødelagt. Kristne har ikke bare mistet hus og hjem, men også biblene sine og andre kristne bøker.

Under hele krigen har Bibelselskapet holdt sine bibelutsalg åpne i både Damaskus, Aleppo og Erbil. De ansatte forteller at de aldri har distribuert flere bibler enn de siste årene. Krigen har skapt en lengsel hos mange etter å lære mer om Bibelens budskap.

– Det har aldri vært større behov for Bibelselskapet enn nå. Behovet for bibler har aldri vært større, sier Nabil Omiesh, leder i Bibelselskapet i Irak.

Det bor ca. 17 millioner mennesker i Syria og 37 millioner i Irak, men mange er på flukt, enten internt eller i andre land. På få år er Syrias 2 millioner kristne og Iraks 1,2 millioner blitt redusert til en tredjedel. De som er igjen, trenger vår støtte for å overleve, slik at en to tusen år lang kristen historie i Syria og Irak ikke brytes.

På Bibeldagen 2018 kan norske kristne få gi en håndsrekning til sine søsken i Syria og Irak. Takk for at dere vil være med og støtte bibelarbeidet i to av de eldste kristne kirker i verden.

De innsamlede midlene under Bibeldagen 2018 skal gå til:

  • Bibler, nytestamenter og kristen litteratur i Syria og Irak: Bibelselskapet distribuerer bibler på arabisk, gammelsyrisk (syriak) og arameisk.
  • Opplæring av søndagsskolelærere (Syria)
  • Bibeloversettelse til minoritetsspråk (Irak)
  • Forsoningsarbeid med bruk av Bibelen

https://www.bibel.no/Bibelgaven/Bibeldagen/Bibeldagen2018

Hjertelig velkommen!