St. Hans på Haukenæsodden

St. Hans på Haukenæsodden

Bommene åpner kl 17.00.
Grilling, bål, volleyball, bading, osv. Bli med!