Husk ekstraordinært årsmøte

Husk ekstraordinært årsmøte

Husk det ekstraordinære årsmøtet/menighetsmøtet søndag 11. juni kl 13.00!

Sakslisten ligger ikke på intranett, men du kan få den ved å sende mail til liv@skienmisjonskirke.no. Velkommen på møte!